Merkezi Sistem Zincirler

Merkezi Sistem Zincirler

Maden endüstrisinde çeşitli proseslerde dikey iletim hatlarında sıklıkla kullanılan elevatörlerde, özellikle yüksek kapasiteli ürün iletiminde kullanılması için geliştirilmiştir.

Maden endüstrisinde çeşitli proseslerde dikey iletim hatlarında sıklıkla kullanılan elevatörlerde, özellikle yüksek kapasiteli ürün iletiminde kullanılması için geliştirilmiştir. Klinker gibi 24 saat ağır çalışma koşullarında yüksek kapasiteli ürün iletiminden, düşük kapasiteli aralıklı çalışmaya kadar uygulama alanına sahiptir. Bu tip zincirlerin kullanıldığı elevatörler ile 60 mt. iletim yüksekliğine ve 600 t/h iletim kapasitesine ulaşmak mümkündür. Yapısal özelliklerinden dolayı aynı makine gövdesi içerisinde, aynı eksen mesafesinde baklalı zincirlere göre daha çok ünite bağlanabilmesi ve yüksek iletim hızlarına ulaşabilmesi (1,7 m/sn.) ile yine baklalı zincir kullanan makinelere göre iki kata varan bir kapasite sağlamaktadır. Sık kova bağlantısı yapılabilmesi beslemede tutarlılık sağlarken ürün naklinin kesintisiz ve belli bir debide olmasını sağlar. Yapıları gereği sistem içindeki zincir gerilimlerinin baklalı zincirlere göre oldukça düşük olması, aşınma dayanımı arttıran bir unsur olmakla birlikte, gerekli tahrik güçlerini de düşürmektedir. Bu tip zincirlerimizde kullanılan yan lameller için dövme çelik veya alaşımlı hadde çelik kullanılmakta, imalat sonrası ısıl işlem ile gerilme dayanımları ve yüzey aşınma dayanımları arttırılmaktadır. Zincirlerde kullanılan pim ve kovan malzemeleri CrNiMn – CrMo alaşımlı çelik olup, imalat sonrası ısıl işlem ile gerilme ve aşınma dayanımları arttırılmakta, eş çalışan yüzeyler taşlanarak montaj yapılmaktadır.

Zincir ChainHatve Pitch mm.Kırılma Yükü Breaking Force KNKova Bucket
ZMA04140425200 ÷ 400
ZMA05152510250 ÷ 560
ZMA08178900400 ÷ 800
ZMA141781200400 ÷ 1000
ZMA161781450400 ÷ 1100

Maden endüstrisinde çeşitli proseslerde dikey iletim hatlarında sıklıkla kullanılan elevatörlerde, özellikle yüksek kapasiteli ürün iletiminde kullanılması için geliştirilmiştir. Klinker gibi 24 saat ağır çalışma koşullarında yüksek kapasiteli ürün iletiminden, düşük kapasiteli aralıklı çalışmaya kadar uygulama alanına sahiptir. Bu tip zincirlerin kullanıldığı elevatörler ile 60 mt. iletim yüksekliğine ve 600 t/h iletim kapasitesine ulaşmak mümkündür. Yapısal özelliklerinden dolayı aynı makine gövdesi içerisinde, aynı eksen mesafesinde baklalı zincirlere göre daha çok ünite bağlanabilmesi ve yüksek iletim hızlarına ulaşabilmesi (1,7 m/sn.) ile yine baklalı zincir kullanan makinelere göre iki kata varan bir kapasite sağlamaktadır. Sık kova bağlantısı yapılabilmesi beslemede tutarlılık sağlarken ürün naklinin kesintisiz ve belli bir debide olmasını sağlar. Yapıları gereği sistem içindeki zincir gerilimlerinin baklalı zincirlere göre oldukça düşük olması, aşınma dayanımı arttıran bir unsur olmakla birlikte, gerekli tahrik güçlerini de düşürmektedir. Bu tip zincirlerimizde kullanılan yan lameller için dövme çelik veya alaşımlı hadde çelik kullanılmakta, imalat sonrası ısıl işlem ile gerilme dayanımları ve yüzey aşınma dayanımları arttırılmaktadır. Zincirlerde kullanılan pim ve kovan malzemeleri CrNiMn – CrMo alaşımlı çelik olup, imalat sonrası ısıl işlem ile gerilme ve aşınma dayanımları arttırılmakta, eş çalışan yüzeyler taşlanarak montaj yapılmaktadır.

Merkezi sistem zincir tipinin en önemli avantajı, yük taşıma bölgesinin DIN764 tipi baklalı zincirlerdeki gibi noktasal temas bölgesi yerine çizgisel temas yüzeyine sahip olmasıdır. Bu sayede sistem yükü (Zincir ağırlığı, taşınan malzeme ağırlığı, vb.) tarafından oluşturulan gerilmeler taşıyıcı pim ve kovan üzerine yayılırken, kesit alanlara gelen gerilmeler azalır. Aşınmalara neden olan yüzey basınç değerleri önemli oranda azalır. Bu da zincirin kullanım ömrünü önemli derecede arttırır. Baklalı zincirlerde aşınma olayı genellikle dengesiz olarak meydana gelir. Bu durum her zincir hattının farklı uzama boyu sergilemesine neden olmakta, böylece kova deformasyonları, dengesiz malzeme taşınması, kapasite düşüşü, zincir grubunun tamburdan çıkması vb. problemler ortaya çıkmaktadır. Merkezi sistemler de tek bir zincir hattının bulunması nedeni ile aşınma durumunda dahi, sadece zincir uzaması meydana gelirken kova dengesizlikleri, buna bağlı kapasite kayıpları, tambur dışına çıkma vb. problemler meydana gelmez.

Ön tasarımı yapılan zincir bileşenleri bilgisayar ortamında gerilme analizine tabi tutularak, meydana gelen yüzey deformasyonları ve bu deformasyonlara bağlı olarak değişen gerilmeler incelenmekte, bu sonuçlara göre tasarım düzenlenmektedir. İmalatı yapılan zincir gruplarına daha sonra çekme testi uygulanarak kullanım kriterlerine uygunluğu kontrol edilmektedir.

Yapılan ısıl işlemler ile zincir grubu parçalarının mekanik dayanımları arttırılmaktadır. Böylece ani darbe yüklerini karşılayacak yumuşak iç doku ile aşınmaya karşı mukavemeti arttırılmış sert yüzey tabakası elde edilmektedir.